Har kravet til beplantningen ændret sig.

Rydning af arealer

En beplantning kan være blevet for stor eller for gammel og ”dårlig”, den kan være ramt af sygdom og endeligt kan det være at man har brug for arealet til andet formål.

Vi påtager os total rydning hvis dette er ønsket. Herunder opgravning af stød og store rødder eller rodfræsning, samt bortkørsel af alt affaldsmateriale. Ønsker kunden at gøre brug af det brænde der måtte blive, aftales dette før opstart.